Mobileye

Mobileye הינה מערכת מתקדמת המסייעת במניעת תאונות דרכים, המשלבת מצלמה ושבב מתקדם, המהווים עבור הנהג כ "עין שלישית", הפועלת בכל עת ומנתחת את תוואי הדרך והתנועה בקדמת הרכב